#0460: Tip-Top Biografen

llllllllllllllllllllllllllllllllyllllllllll

BllllillllFEN

illIllllIlillIllllllllllllllllllllll Illlll

 

M" Tisdagen
den 19 Aug. kl. 8,30 e. m.

lllllllllllllllllillllIllIlllllIIIIlllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll!

 

Varvid uppföres en film med för
dagen högaktuellt ämne.

lll slllli
lllilllll

Åventyrsfllm i fyra akter av Charles Barnett.

l HUVUDROLLERNA:

Sir john Balris-ull . v . v . v v n . George FrlleyV
Lady Eilesn, llnns (inner violel Hanson
Dick Brandon, ingen Gregory Scott.
clinile Hel-innan, inge T. Beslulnonl4
clnnlle Dilbnnvy, llygale . l-l. sykes
Handlingen lilldinger sig i Englnnll i vara dngni.

 

  

 

"Den svan llygnmn" är in i lyvlln- i icke så lllel nklnell jnsl
i dessa lingar, ull ilygsnln synns vain (l nia lill sorglig nndergång,
än när, än där. lcnniles Barnens ävsnly (ning, vnmni när :ii
liign, spinn violsl l-lnnsnn nen ningniy snnlli linvnilnillernn jämli-
(lnn verkliga ilygnisn H. Sykes, en "lnilens niiivi-nfe" i så spännande
scenen lizlllc på nlnilwn ncli i ilman, nll niin ovillkniligcn åleiknnl-
nini i lnnkanin lill del snni nn dngligen slår nn läsa i spnlmnn. l-leln
skildringen är för avngl niäsll-ilig, icke inlnsi vsnl lnlnginlnnngen bnV
lläilnr.

    

 

Jnlednmgsnummer:

Perus fågelöar.

Ur Paramounts berömda reseserie.

Från järnvägsstationen i Lima,
Perus huvudstad, upp till An-
derna, en av de underba-

raste resor man kan göra.

 

.lilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vanliga biäehyvris.
-

lm snnlllrnnl l=nllm E-liinn mig

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain