#0459: Tip-Top Biografen

lllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

   

llllllllllllllllllllllllll

Premiär

Frennuen den 15 Huuusn

lll. li,l5 llllll lll. BJII tilll. llllS.! lll. li,l5 illlil llillll llllllilllll..

 

Program: -

   

= Urusvenska serien =

När havet går högt.

Stormbllder från Sverges västkust, Strand-
= partier vid Josefinelust (kullen). =

   

 

Robert Warwick

-i=

.Washinulnnsrs-pirun: 

 

Skådespel i 5 akter

Ofiiein:

World Pictures Corporation.

HUVUDPERSONER:

 
 
 
 
 

Naihan Halo 
Aiico Adams, han:
Sir William l-lOWQ
mmm ony Fiizroy .
Torn Aihnns, Ani-rs inor, ,
oversio Knowiinn

i George Mc Quanie.
 cimord Gray.
,, Alex B. Francis.

 

 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

  

 

 

 

I.

055.! Kl. 8,30 numrerade platser.

Ur iidningsprexsen:

Dagens Nyheii-r:

hnnerinis nya nroginrn har som
inwnrinonnnor r-n worhiifihn från
Arneriknrisira iriiiorskrigor, "was-
iiingions spinn". Drarnai är hihi
av hv ooh spänning, rnou präkhga
iypor och on ninrnorooniiigi vac-
iror foiogrnieiirrg, som barn oon
nor iihnnn i hög gran scvnrii. speV
ioi är iikosi niinäriri, Rnnorr wnr-
wioir iyiier hnviirhniion pi ei: nriiV
jan: sim. i-ions nuryokshriia nnV
oiiio och inåiihiiin onoi hojn yiiorV
ligare Siyohois väroo, nron även
iin :ivriga irierivorkniriio vinn sig
vnrn iinkiign Skinosprinro.

Vanliga

siockhfririningori;

Imperial har i wnriiis "warningA
ions spion" en prakiiiiili icmakis-
drama av Clydc Filen, som väl in-
lriai iio lönen, som mn, .
net. Roherl Warwick och Cail
Kane åstadkomma här någe: av
hogsi rirrnnniisio värde: miniiign
nollor införas fiirresieii med fiilläriA
Llad iiness. Äxnnel, Ilzimlai från
dei nordamerikanska friiieiskrigei,
är helinririlai med pieiei och med
nn känsla mr iioi knnsinzirlign,
ysom man icke allliil finner i icke
ens i modern amerikansk filmdra-
inaiik Fmogrnihringi-n är av hngV
sin kvaliir-i och man nu vara iici
minsta Se alioliulll är Llrzimal från
begynnois iill sliiici iinrlerhål-
iarirh- och iiiégivnririe,

 

 

 

biäeffpris.

 

.4

 

 

lIllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Milki-i. Emma min

Twi-ke

 

hol.

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain