#0453: Folkets Park

Biograiiöreställningar.

4 .X

LiilllillBll [IEI] lå SElll. lll. 8,15 B. lll.

Sllll

IIIlllllIlllIllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllIlIIIIIIIIIIllllllllIllllllllllllllllllllllIIllIIIIIlllIIIlllIlllllllIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllll -Å

Ett av den berömde JOE DEBBS äventyr i 4 akter.
Som JOE DEBBS: HEINRICH SCHROTT.
-

8111111111 111111 1481111111. 1,39" 11.-111.

Troll-luppenÄ

Komedi i 4 akter. Officin: Master-Film. S. W.
l huvudrollen: HENNY PORTEN. X

HFAIIY"Ienmmmmlmnmwm."FllTYf

OBS! På Söndag äga barn tillträde.x OBS! f (I

 

Sittplatsbiljetter a 25 öre säljas å vanlig tid och plats; överblivna vid en n

en timma före föreställnings början.

Servering av mat, kaffe och läskedrycker. ll,1 ,

DANS. DANS,  

Enfré: .Cörddg 50 öre. Söndag 50 och125 öre!
Till talrikt besök inbjudes. Vördsamt STYRELSEN

Information

Title:
Folkets Park
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain