#0452: Tip-Top Biografen

llllllilllFEN

lIllllllllllllllIlllllllllIlllllllllllllll

mnnwmnmmm
Mnnmmmmmm

Z Program.

Franklyn Farnum

hälsaer alla sina vänner och beundrare

   

välkomna, då han visar sig vara

Envis som
E synden

i en äventyrskomedi
från Blue Birds officin.

ur Innehåller.-

Fnll ny ri ll nell glade förhopp-
ningar grep sig Jimmy verkel en.
Han hade fan en men vink om, att
lnlelennymernn brnkrnle mun till pagen
men reennlrnng "Livbnjerr". nen lm
seyrlle Jimmy gem-sr sine steg. Hen
llek snm upp en sprlr. En mysliek
individ vlllc betala sin förtäring med
en felen sedel, men nerlrägerlel upp-
läekles och mannen log lill benen.
Furl som en pil vur Jimmy efter honom
een hann i lego-n :in fiir nu se. en
den flyenrle

  

oiöriärel rr igde . rnniy in inr-sei
Vr alla rummen voro tomma och hans
steg ekllde som kanin-skull i dödslysl-
naden. Kallnvenen pärlnlle på hane
pnnnn nen kelln klrnr nvkylae lupp-
slllnnel på nens rygg. Men en .nip-
räekie han gennrn en lönnrlisrr, snm
min in glam, en liel samling personer
lcum han förstod mnle vara ialskmyn-
lllrnal Rask! sköt Jimmy igen d
ucll barrikerilde den med en mn sn
möbler, erlr ekynrlnde eegerglrnl nu
per lelefun nnderrällu polisen, Hnn
kände gnnekn ston, när han :ner
slag in i det inyslie-ka huset för nu
inväme .inlinene nnlrmnse
men polisen dröjde nen i mille:
npnenlinrnrle e inlsknrymerna, som
.linnny mnlrle . g nn sen, i en men
ll k. De smögu sig pil honom hnklfrlln,
e övel-mannndc honom och förde honom
upp på ell rum i övre våningen. Med
ill-den "Ni får fem minuter pa er nu
ne ern böner", garn rie Jimmy en
vlnk om. vad som väntade honom.
Vnrefter förbrylzrnn försvunna.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

j--IörljudeiI för barn. 

iä===m==mmu

Tryckerinlrlfhul. Folkei, Enl-nn, 1919

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain