#0449: Tip-Top Biografen

f

äÅlIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIlillmllIllllllllllllllllä

 

    
   
   

     
 
  

IlIllIlIlIlllllllllllllllllllllIlllllllllll

llllllillAFEN

 

Torsdagen
denf25 Sept. kl. 8,30 e. m.

i Publikgunstlingen

I wmth Klanmmw

...WW

-----

Kerriganfilm i 5 akter.

Hle fI)PERSONI-IRIX"N

Joseph Shmh Ju- . . J. www-ch Ken-:gun
mhklyh omm" . . . . winiam cohth
nam-11 smvehs.. , . 4 umy A. mhmws
Joseph smith sh- . . , . chhfles French
Johnny cfeighwh, hhhs hahah-at , whhef Perry
Lucy Mac Donald . Å . . Å mas wilsoh

Regi: (71mm sump Uch Jh-Sf 11. mhan

 

En och " Å I J" s
syrad av en dråplig och oförarglig humor.

 

 

 

 

Som inledningsnummer uppföras:

På lliiSIlelUBll HBIIIIIII PEfll.

 

 

Vanliga biljefäaris.

ä!IIIIIlllIIIIIllllllHlIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIllllllIlIIlIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIR

leckuiakr.-hoh Palm, Emma. lm

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain