#0448: Tip-Top Biografen

IllIlIlllllIllIlIIllllllllllllllllllllllll

HilllilllFEN

     
 

Lördagen den 27 Sept.
H&wam.

Varvid uppföres:

BESSIE BlllllllSllllLE

f l

WHEN

Lustspel i 5 akter efterThomas Edgelows roman

      
   
 

 

   

En flicka med en käpphäst är
mestadels ett oting, en flicka
med två kan vara ganska för-
nuftig. Norma Brisbane hade
två. Den ena var hennes auto-
mobil, den andra en man,

Mannen vnr Cuthie van Zelt
d. v, s. Cuthie såg ut som en
vanlig man, men han var ovan-
lig i den bemärkelsen, att han
var Normas slav och inte brydde
sig om någon annan, men sam-
tidigt saknade han totalt för-
mågan att styra denna förtju-
sande, men svårhanterliga unga
dam.

Normas far, Hamilton Brisbane,
arvinge till en stor förmögenhet,
var alltför viljesvag att handha
sin stora förmögenhet, och för-
lurade därför sina pängzr och
sitt hus och allt vad därnti var,
samt lämnade Norma att vid [8
år npptnga kampen mot en egen-
nyttig värld.

 

Dessutom som extranummer ett genomroligt lustspel
med den av alla så omtyckta publikgunstlingen

"F AT TY"

Vanliga biyehyvris.

.xx -

Tyyckeriakvbcl, Fnlw Emma, 1919

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain