#0447: Tip-Top Biografen

4

ågmmmmmmmmmmmmm
EE Exni

 

mmilmuImlmnmmii

 

 

 

 

 

 

lllll lllllllllllllllllllll

lllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllll

lllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllll

    

Onsdagen

den 22 Okt.N kl. 8,80 e. m.

 

Illll lllllllllIllIlIlllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll Il lll lllll

 

Varvid uppföres

Bessie Barriscale

     

En älelllyllii na .

Skådespel i 5 akter.

Officin: Paralta.

Ur pressen :

-- Ä w Denpigga1ilmslmdespclerakaln Bessie Baiii-iscale
linna vi denna vecka i lilmun MEn äventyrlig natt".
Filmen är rik på omväxling och hur många spännande
moment, Mack Sennettvfarson gär mail mnurikansl: fart
och saknar inte sina lustiga piiängm:

 

Soamldwwlmiwn:
mlu-lilm a v

 

Imperial presenterar en uy Bessie Bai-i- i

 

Rymmrlig sensatiunulll. slag med mrml, ramlrl uuli mv
och ä-n wåra bovstrucl:4 Be iu Bs, le som lij Limqu
ur som alltid söt och behaglig14 Spänning snilmam i .ll mko.

 
  
 

Parallzrly har leverarat lmvuilumnrel "i Impa
gram denna vn , ull ilmnm i l
avenlyi  miw. nu hel im mum- lifi i r av ume-
delbarhrzt is lmliiig öwi- win och ilu apul-luulu utnyttja pil-
passligl; , 1änniinfon i dem amsl; Bessie Barrisunlc i linV
vullrollun, en lm 4 -mm lär n: Lt, fulla eller
för den omclligsl altan-:u av limmas mode uv. Han
är på siLL vanliga-i sim, va wli Nkällmslc, yr unh dröm-
mande om vartannat,

 

 
 
 
  
  

 

   

 

   

Förbjudet för barn.

 

 

i: Vanlig entré. å

 

Tryckerle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i uImIIlmlmnmmmll lllllll I

et, immun,

IIIIlIIlIllllIIllllIlllllllllllllllllllllE
191! i

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain