#0444: Stora Biografen

E=

:4.
IE"I

 

 

 

Biografen

lill liirmlln lllr härvaramle llrullslllreninu

memnnnnmwmmm

lll Slilaglln ll. 3,3" ll. m. gives även en llllliullllsmalini

Mästerfilmen-l

Stora

giver

llura
lilrnllllninuar

dT icvailuc lflläfelTf

iBiuurillullnllan,Mnlmlliillinll,

kmnnunn

med samma program.

PROGRAM:

:SlagnumretJ

llularnas luller.

IIIIllIllllIIIIIIIIIIIIIIlllIIllIllIIIllIIIIIIIlIIIllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 

llil

W

Utstyrseliilm i 2 episoder, vardera indelade i 5 akter. I:

lllil

 

lll lärll lill llllmlls uu lackar snmmariai

Officin: William Fox.

l huvudrollen den från "Neptuns dotter" välkända
och så beundrade ANNETTE KELLERMAN, för sin
harmoniska skönhet. kallad "Den moderna Venus".

Denna film är världens dyrbaraste, som kostat
den stora amerikanska firman William Fex över
4 millioner kronor i inspelning.

Denna ntumordeutlige film, som av umer-lknnska fnekrniui
nnses vnrn den vackraste nell för ögat mest smeknnde, som
n irln filmkonsr. hittills knmrnll framtrolla, hur uvernllt, där den
försvinna, mnrtngirs med de nmplnm lovuvn Ålofiu-nkneng,
lräpnudsvnekande, hela orientens sagovärld iramtrollnd, hittills
ntnn nmnlyaln, en nnnnng in -- nu, sannnn vom nen men.
kanska pressen: enhälllga nch in esta omdömen, då den med
Spnnll vnntnn mannen innan nnuigon knnde npprnnns nn-
deri amerikanska publikenY "

Ingn ioannas.- ennn innan nn nnyns för nn gin-n Hanau.
nnn dottern till elr mistnrverlr. En hel nell av skådespelare
sändes till Jamaica, din" i nn nluolmdd. trakt en hel morislr strid
rön ändamålet nnpnyggnen nnnnn en na nv ne nnnnaer frn nn
minne nv 1,:00,000 kr, Inspelningen mg .ann manndnn l nn
min övnn 20,000 namnen nnnivnlkndn. 1 en mn nanm.
kndn 19,744 pel-Sonen sjn intngnnfel- vom symlsnnn med
lnfnwgrnfnnngnn nen sym lrnmerm- samtidigt i remsa. i menn-nn
från dvär-glnndet nn 1,200 bmx medverkar och sjöjungfrun-nns
nnlnl .lengle nn am 200.

denna, mnslk, dnnn, skulpnn- förenlig nu nniAnnene
Knnmnnns pel-new, nlnw en nnnfnl-d nnnnnknnnk recensent,

Förevisnndet nv dennn film ingick även slim att lerl vid
flrnndet av årsdagen av president Wilsnnn bl-öllnp.

Filmen hamn-eller :le vackraste bilder från seger-nns land,
min sjzsjnngfrnrs. dvnrgnnnnn älvor: nnll fem inlderbnnn--lken
Do mest bedårsude scener-inr hån havet, pittoreska :trender
nen en ypplg Synnernlsk nnnn- man nn inn nv nbnsknvng skön-
nnt kring ae mangn ngernndn. Fil-nen nn ntvlvnlnktign mi
många avseenden hittills icke ävertråflnt mästerverk.

  

Denna film är den dyrbaraste film, som visats
i Malmköping (filmlryra 400 krv). Vi ha där-
för nödgats sätta biljettpriset till kr, 1,25 (nö-
jesskatt lnberäknad), För att alla skola
få se denna storslagna film gives en
billighetsmatiné på Söndag kl. 3,30 med entré
av I kr. för äldre och 50 öre för barn.

Extranummer.

llllil

    

 

Förtjusande vacker naturbild.

 

Hela behållningen tillfaller ldrottsföreningen
och hoppas vi att varje biegrafvän gynnar

Bemärk de utsatta fotografier-na över denna iilinl,
som finnas utsatta i Malmköpings Tidnings skyltfön-
ster. där även biljetterk och prpgram finnas att tillgå.

oss med ett lags-"k

 

 

Tryclmnnkll- , rnlnel, Ennnn. 1919.

 

 

r

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1919
Place:
Malmköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain