#0443: Biograf Continental

Balm crrrrrrrrrrrr

"Ullströmska bandets" film

llarrrrrrr lrårr lalrrarisu

IllllIlllllllllllllllllllllllllIIIIIIIllIIIIIIIIIlllllIIIlllllllIIIIIllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllIlllllllllllllllllllllll

En historia för filmen i 3 akter och prolog av E. U.

Inspelad å Nyckelön i Mälaren och i Eskilstuna.
Regi: E. U. Fotograf: Axel Söderström, Sthlm.
Officin: A.-B. T ip-Top Biograferna, Eskilstuna.

 

Dessutom :

J lIIllIllIlIlIllIllIlllllllIIIIIIIllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllIllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllå

IL

Bilder irän Eskilstuna och rless
industri samt från Torshälla.

1 Urpremiär: 
MållllilllBll llllll li Nllllllllllllll lill!! lll. li ll. lll.

W FiilllSliilllllllllil Villlll illllll lll. 6, 7,5" llllll ll ll. lll. "IW

Biljetter till Måndagens föreställningar säljas fr. o. m. Torsdag den 13 Nov.
endast i Continentals biljettlucka, varje dag mellan kl. Swä e. m. Telefonbeställnin ar

kunna icke emottagas.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

"rvyr-k--rrrrrrwrmr mm, mmm. 1919

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain