#0442: Tip-Top Biografen

BllllilllFEN

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I

 

Onsdagen

den l9 Nov. kl. 8,30 e. m.

 

Publikgunstlingen

JACK WARREN KERRIGAN

 

den stora äventyrsfilmen

Suelel um liv
ch död.

Äventyrsfilm i 5 akter.

Vår erfarenhet av publikens smak är den: att vad de helst

vilja se på filmen är hjältar och hjältinnor med gott humör.

Alla Kerrigan-heundrare blira uppmärksamma denna
premiär. En amerikansk tidning kallar den: Kiffluins MSM IlllllÅ

Förbjudet för bam.
-.--...
Vanliga Biljettpriser.

"ll-.-

(andakt-bal, Folke; Emma, 1919

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain