#0441: Tip-Top Biografen

X

 

i!

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIII!IIIIIIIIHIllIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIII"lllIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllll

 

.f-

I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllIlIll-IllllIIllIlIlIIIIIIIlIIllllllllllllllllllllllllllll  I
l

Söndagen
den 12 0ktober 1919

i!

I I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I I

föreställningar

Kl. 6,30 samt kl. 9 e. m.

Tip=Top presenterar återigen
en av Amerikas populäraste

filmhjältar för den svenska

 

 

 

publiken.

 

EAL HART

(Broder till William Hart.)

kommer säkert bli lika om=
tyckt som sin äldre värdsbe=
kante bror. och det med full
rätt. l den första film vari vi
presenterar honom för den
svenska publiken lägger han
samma egenskap i dagen, som
gjort hans "store" bror så

 

 

 

 

populär.

Wild-West-film i 5 akter.

lllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HlUiBlFEN

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 

Förbjudef för barn.

I IIllllllllllllllllllllIIllllllIllllllllllllIlllIIIlIllllllllllllllllllllllllll I

Vanliga biljeffpris.

I lllllllIlllllllIllllllllgllllmulllljymllllullll[URIllllllllllllllllllllll I

  

llllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllIIIIIIIllllllllllllllIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

I I lllllllllllllllllllllllll

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain