#0440: Tip-Top Biografen

llllllillllEN

Onsdagen
den 15 Uktuher kl. 8,30 e. m.

AA varvid uppförw -Al

Palladiums stora succesfilm

MARGUERITE CLARK E

Lustspel i 5 akter av Sir Arthur Pinero.

Stockholms- Tidningen.-

Marguerite Clark i lustspslet uAmazoner" på PelleV
diam är som sagt, en ytterst behaglig bekantskap.
Vilket sprudlande och kläckt humör i denna lilla näpnu
uppenbarelseV Hennes skalmsrier äro oförlikneligt
framställda, utan ett spår av det burleska, men med
verklig aristokmtisk elegans, såsom rollen också. isig
kräver. Det är icke alla dagar, iilmen bjuder på ett.
lustspel av dennal alt Skulle MAmsznner" gives på
talscenen, iir det nämligen antagligt att stycket även
i denna form skulle gå världen runt, Men få skulle
likvisst de slutdespelsirskoiI vara, som kunde tävla
med Marguarite Clark

Dagens Nyheter .-

Palladium presenterar denna vecka en för svensk
publik alldeles ny Filmprimsdonna, Msrguerite Clark,
liten men naggande god, i ett lustspel som heter
"Amazoner". Hon spelar en av tre systrar, vilka upp-
tostrats som pojkar, råka1 ut för en hel mängd aven-
tyr och få naturligtvis i sista akten varsin make,
Msrguei-lte Clark är en förtjusande söt liten yrhatts,
näpen och behändig och med ett spelande käckt hus

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain