#0430: Scala

Stadions högtidliga öppnandery
Konungens ankomslu

Kungliga logen.

Vy öfver Stadions banor.

Förbimarsch för l1. M. Konungen.

Olympiska spelen.

 

 

 

 

Endast 1å

 

 

dm: 1912, Wefléfzisläéoné :WCRBEW

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain