#0427: Stora Biografen

Stora Biografe 

Fl. Ii. ill. (lliSiiilgllil [lill 30 Mill lilill liflgiil iiiliilillill illllil lill lill IYGKBIS 088 till liiiiidglilil Nbllllllli lllililllälilllll qllllliillillil

Jifungl. Jioffonsfnären 9:1,

från Sveateatern i Stockholm.
lheGreat-atraktien

Den försvinnande fågelburen.

 

  

 

 

 

The Six Eggs Triek

dä publiken fär en inbliek i llerr

 

 

.-.-.;.;.;g-.-;;;.;4;.

 

 

 

 

 

anzinsers fenomenala lingar-

llerr H. står midt bland publiken oeb 
ll - g färdighet.

 

 

utfilr detta häpnadsväckande triss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiska eeh Egyptiska under. Anderet eler klockan fran Berneville.
En underbar mystilikatien. 088.! llriginaI-lries.

lndiskt fakirnummer. llvarje föreställning 20 min. i undrens oeb mysteriens värld,

   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

Biopralpreprammet som är 2,800 fot långt
består uteslutande af bästa eeb se-
naste lilmsnybeter oeb kan ett

besbk verkligen rekommenderas 1
till en var som vill njuta
af en omväxlande, roande
oeb gedigen afton-
underhållning.

QSZ?

Max llofzinser bar uppträdt ä Kontinen-
tens fornämsta nbjesetablisement med
prestationer som ingen annan troll-
konstnär i världen kan uppvisa.

Foreställningstider oeb
biljettpriser de
vanliga.

Rea?

Information

Title:
Stora Biografen
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain