#0252: Värmlands-Biografen

vÅRMLANb-

BIOGRAFEN

STOR FÖRESTÄLLNING

i Hälleberget, Granbergsdal

Söndagen den 21 Februari kl. 8.50 e. m.
V N.. after ett fin! program. W,,, wo

    

 

 

Messters krigsjournal nzo ll.

  
 

    

Krlmlyllnlw från vllmlfrwllen. W [in provlsuriak blw hm- hyugh- IH I kMsr-nuIllm-nn. A Fnrlrls kllmmrh lim-hu. llöllxl komhulldllr
www.. lm pa :Hmmm m .1 m .w rysk-mm WU" .mmm im :mmm f own-w". ung.. Om. mmm och min m-
-L l-lurlnls komma-Hd Av, Bofllllmvllmn chr fllrllll mm [mm V RnlllUlllell. KOIIIIII Cnmla h nu. V - . M KKIIIIIIIM

:411m siigry lm" Sill! "il HJNVIU-Pl x INKL P IXIix-h från lnllslvllflwl. Frk-:Irlle :lugn-l H1 hINLUM1 för I WII! gill-lg mrllhlls-r l frmllL-ll

     

 

I-Marnnen med de siu-I
L

 

Sensaiioumh-nma I 8 avdelningar.

En film däri kinemalngralleknikcn firar en verklig lriuml. I
I - I

llnkel Har i lamiljehadet.

Kumiwkf.

ansiktena. 

 

 

 

 

 Den förälskade doktorn.

Lun-pa.

 

Zoologiska trädgården i Paris.

 

Enh-él 50 lll-o.

Qaöréaami 07?an 68001..

uum mi nyamlmnmvm.. m

Information

Title:
Värmlands-Biografen
Printed year:
1915
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain