#0251: Biograf-Teatern

Biograf-Teatern.

l Anzonska Salongen

gm..- Gårman-.lagar

.Gårdagen den 20 Elocian 630 e. m. och"
:Söndagen den 21 dWars Elocfan 2,30 e. m.

(Program :

1. Nya och vällyukade bilder från
Jänkimings umgilningar.

Junna g.
11.......L-....K..., 1............
immun." mmm.

Um... 1.1... 0......1-...-..,

 

mun-Im..
vinn-Mum.
u.

 

...1. .
11.11.... n.....,.....1.. . having... .1.1... ...1. ....1......
Pm .up-... ml men...
Lynn-... man.
...man-111m. .m hmmm..
11

   

.. f v..1...;.1....,,.1 hum... n..1..1,.1... ...0.1
1.1... .......1

Bum-...111m

2. Indiens elefanter.

Inn-ng... nunnan-m.. Hmmm...

111.... 1. vi .111 ... ...En ......-13.. .jw11...d...g.......1..1.
.un .mmm . . . .......ng ...1.......1.v1...k..a.
.... 1.1.....x1......u .....1 mmm. pmm-......
...-11.... .... .1.........

5....11... 1..
.11. .....nmmmm .1 .1...... ......-...... Emm.
nu... ...... 1 L..1n.......1......1.... . Nm... .... Mm...

 

. ...1.
u... .1.1.1

      

 

.....w .......g n.V ... pymmm, 1.11.1...1 ...
- ... bud...

 

3. Pärlfiskaren.

NYl--n lim-lig. mmm-.m mmm-1.. errx

K.......,, m. .mmm . 1,.. mm... ...11. ....-nn... ....,....1..

Enl-mmm mmm... ...1. .....lm-Imm ....-I..rl k..l...-...-...n
. www 1 2-2 ...mm-r.

 

 

 

Hmmm.. .......m ... .... ......-r ..... 1...........1..1........
.1 ...1.1rm...... .1 mmm... ... 1.1.1. ...rmy ...1. .......m ...
.....1 ...fw-1... 1...1.....1.. ...x ... 1....11...1v111.. . -.. .g ..
my.. ...1.......u.......... .1.-11....1. 11....1.. 11mm.. 1.1.
hun-.....

m.. ...m-no. ...1. .1..111....1.. ....g, .......hg ...1. .mg ......
1.11.. n.. w... :my .-.. . mmm, ........, ...1. o.. ......-.ng
mm... 1.1. vw... .... ......-.1 ...1 1.4.... ...... ...... -

1.......n I.. ... mh... 1.....1 Mm... 11.... Inn... 1.11 1.........
...1. 0.1.... ....-...munnm...
Umm.. .v ..... 1...1v...1 1 1..........-...1. ...... ...4

   

i .m gummi-.1.1. mn... 1.1.....1 v. ...1.
........1.. mm, mmm... ....-...... ...1
- V...... .......m mm." 111..
mmm... mms... .111 ... ....1... ... ...-...1.11, ..... ............
.11..gn nu ... ...1. ....-.... 1......... ....-.luwl..v 11.....1.-
......- . .1... kup....,,1........1. mm.,
... ... ......-1.1. ...11.1.. ...11" I.. ... nu... .11 m1-
...n pa 1....1...11 11... ..1
mmm., 1
....1. pm..
M... .. ....u.. ...... ...kan ......-...m 1.... m1 W... ...-1.
1.. .Umm-.1. ...man 11.... ...111 .. m1...Å
1....- mv .11 . 1.11 .....1...1.......1..., 1..11..1..1..1..., mmm...
...i hmm-...., ...1. ....-11mm.. ... ...... 1.....g ...n lm...
nun... amma... 1 11.... ......-...1.0v

4. Marknadslit i Jönktiping.

Irmelin.. Mm...- mlu blb-...... "men uns.

5. UH" lIlUllth hästen.

oo. 0. a .nn-...mm de.

f ...1. 1.1....

 

hg.
.11. Umm... 1....1i1..1 ... ......
......y .... 1.. ...... 11... um... ...mm .1 ......-

 

   

m. ......1 ..

 

 

 

Lokalen är väl uppvärmd.

1;11,;..n,...;...

 

1 [mm plats 35 Jil-4:,

 

.tm 111.116.. 2.7 Jil-r, Inn-u, [5 iir-1".

www1.f........11.. .Hmmm

Information

Title:
Biograf-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Gränna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain