#0237: Gislaveds Biograf

GISLAVEDS

 

 

 

 

 

 

 

 

H DIMJ

 

 

giver sin första Iörevisning för säsongen
i GODTEMPLARSALEN, Gislaved

lördagen den 5 sept. 1908

kl. halv 9 e. m. enligt följande

 
 
  
   
 
   

l. En Inn genuin d
Franska Imlnnierna

1111 v.

5. Snnlrlnnnlan I
livrnsllfannnnren.

 

 

2. Den slrenande 

Aulnnmlnlen.  W 6.. Kgisär mlhelm
.1. Slnr Knrnemllesl  Msn-yr l- Enylam

I T Slnmlnynl. Ilrnlrllnlll.

4. alle" 00k  y Synnnrllllnn hfl Innan nilll
[mm- dmfef,  7. Stannar-s Gris.

v l o L lI - M  K.

Inn-ML- r, m. Vördsalm
um under Iz nr 25 m,

   Gislaveds Biograf.

I. Ånlmnm llll anninlll. 2. Inllln I Lnnllnn.

Information

Title:
Gislaveds Biograf
Printed year:
1908
Place:
Gislaved
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain