#0234: Biograf Continental

BT-lld-:ld-F

 

 

 

BUNTINENTAL

från Orebro

giver å Fosterländska föreningens lokal
Svea i Gällersta

Lördagen den (i och Söndagen den 7 Mar

 

kl.8e nl.

lForevlsning av ett inträssant och genomroligt

Två timmars program

efter nedanstående nummer:

FÖRSTA AvDELN..-
1. En resa genom Ardennerna.

Mmmm "am "md :damp var rem gryr-ag; nanmppa:
2. Ghaufiören och den kvinnliga
kusken.

ar nar-n :v mm: x u: q.- gmnr mm. om nu rm bagge gm;
if r r c- en , Mn- mrn "W af mm 3.- .en man. (menu på
mmmV en w. nu. s n :usa- :omitnc in,
=- . nu An" .m en .mr-f- inge upp pl gm m-n

men m5 . n. 1.1, men gwen: H

 

Hummer .vartannat

   
 
  
 

 

 
 

 

Bm :ha

 

n . .
um nunnan

A NDRA A vDELN.
omansliv.

.,. mye-min rr.. , r-n u www.
m. - . nu, En; sr mmm-gm. .r

m

3.

i!

förlikar

4. Ungkarisliv. 

TREDJE AvDELN

5. Kärleken som besegrare.
n

.m i w .nur-:mmm . varm Umm-merit.-
.mmfnum an omm de: Muang: mmm-nu: men nu
"han n mmgr :Jr-w e ef fm nu :
o :mm man woman man im pa g
mmm rst-m mm run. Fm :mmm
-- .i r: gram-unde egen-.w
h vr: nu hmmm,
, . i

  
  

r. :vad

 
 

-thcr
n. 1 m

 

:ke m van

Hmm i .mn

 

 

  
 

 

   

 

 
  
 

 
   

man." mmm. mn
man m mig
mmm mm nrmåi .1

 

-. gm; gengu m.
. m... .rg .p gm .w ne mmm
www; :m mm nk= uni mph ar- gmmzr man e n- 1
ma- Mm hmm-ng. . x; .1. min min n. .rm "m z.. rpm url-1.1" m peng-u mm:
en m h m xn amm- a" w numer-rn m.
:fm en.. f .m du Mm man. v m

mn mn Armani-:nen
mm

6.l Tants bortflugna papegoja. 

    

   

 
 

ta af nu si lamm genom gm mm
:arm som gripande mr den än.

 

 
 

 

 

 

F.

 

 

 

" FJÄRDE AVDELN.
7. Ett upptackt brott. Om...

 

 

. W ngr .mmm-r hm under faderns mmm, um: denna rum-1. bem f. En
aL-xm :rum kan mmm en mmm om mmm-m Jim.. mn man den ung..-
mmmn m mer. armen nom-m av. m arm dum och m:an hmmm :men mn; :mapp
ningar ar. . gr 1 :i med sm .n .ace Dm unge mmm. af nunnan r g u gm
men en meget-n .m Wi PA sin in. nu: han vil man sin farm w
k :man Q- c.. m. . n i; m w nyv. m1 mn un min:
nns-gm mm; seger am mmm-mn. m m unge mmm-n 1 :rm
- - v mm nu imppar på sig. ry .ren n
.weir se r. rimyn I un w
Hm. ngt-f jun men
bgmmn
mr

  

 

 

  
 
   
 
 
  

  

mmm a. e
Y en sun in: du .f m.,
ä m owe nan Den agge, mixar; i m
rg mr nr .r-.- ge .nn-w. www .rg nu av h." J pmm:
em pmm, m nu; men m. man-m m WS mm. anef agmsrmn a
nånn kampen; en r man" ugn nn av um". Mum neger man." nyt-cm .fw
mm mr umgan i law meet-.ms mms. we :mf omkring iV nu, -

"än V hm in :n

      
 

  

    

    

 

 

  
 
 
   

  

m mn .nan .gen m
. nu i! x-.

ner:

 

M M

 

i när om:
n .W n n un
m hm :gr mm men f, nu unge mm" N .i
nu se man nu mm r nngnm

 
 
 

 

n .
.n mig vi m m
me g måne Ev m som iofs-1 nr.

 

m m m c man om rn c

  
 
 
 

 

   
 

nu, wa wmmdf Han draw Hm en .mv I m. rm gm: f f
nå rm. nu hryrw men E in m nu pm r a på n .1
r Den rädda . u .m 3:a v t- m". :w m nen .ky
r

1 mer :mgw nen-fm nu. V m man mer
.Jr

.ge r
m .man den m) due U

8. Professorns medicin mot vrede.

  

FEMTE AVDELN..-
9. Styrkedrycken. den...
10. Koleraskräck. en... n.

Rytm gi. m mm" af kommer. i min nn pmm ngn: u .1 L-r r Wilm-

.n man angnpm. u t .I n mmm ann; . m men nr en swe-
. m pmm pi aprnfmrjrurwser, ramsa m :of mig; mer and..

vn w: nes: mmm Mm .m en. .1. dom r: fana mmm c kar mmm :n nan-er

 

 

 

   

   

Programmet uppvisat och godkänt av myndigheterna härstädes.

Entré Första plats 35 öre, andra plats 25 öre.

OBSJ

n
nu:

ej tillfället, som bliver ett värkligt nöje för både ung och gammal.

vöfdsamt BIOGRAF coNnNENTAL.

Information

Title:
Biograf Continental
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain