#0229: Gullspångs Biografteater

GULLSPÄNGS
Mal-Teater.

Stor Föreställning
llllllll lll ll lll llllllll lll ll lllr. ll. ll l. ll.

PROGRAM:
VÄRLD sKRIaH T.

SÖlllallEllS llllBllllllal".

O En pil :hm vita duken viaad mikroskopisk bild av Ile millionlaln mmm djur som lova l sötvattnnt. O

 

 

 

 

 

 

Växterna och biografkonsten.

En lllleylll vacker och inlrelsanl bild.

 

 

HJÄLTEGLORIAN.

i
I
Drama I 3 avdelningar av B ll N IE L RIC Il E. I
l Vlncomx roll den bnrllmilb vklldenpalaron M. Bernard. I
i
I

-mlmglnmu- :r en spinn-ml: sklldrlng lv en ung lucka: kmmxmp, nun gmu ng av hmmm mm w :lm
nu", mn hur nu" ur I :u ung mmm, ln mannen Innlår mm uppvxnm mm mmm. och nu lr end-st genom en lm
lv m yng" lymr mm m :värm nypa-na; nu .mn-Aku, mn yngr: gym", hur mmm-1 mm mmm". man lm. um um. q
[mmm un urin. Mannen Inular am- om vill nlllv IA ur vägen. men .ll han man :nu "mmm mr pmm" "nu" mmm"
men-m. "nu nu" nu munen; scan knnek och .m hur gm: dem emellan mn yngn system m sm "mm nu. m mm am
1 ma nu. lar-aning.

.- En Spännande och lnlrässanl bild. "-

 

 

Den gode onkeln.

Den herlimdn nlarnkau Humla aliudnr ut en clrkum, som hur orsaken till alm-mixa upptrllden l un hmlu. En on-
kel, mm skall röka en mrklarlng llol slerslnu, hllr bolngnn l lmmn url: ammar m liinge att han hllr utkastad av
alorxkaux man. Utolnordentllgt rolig bllcl.

 

 

Ä n d r i n g av programmet förbehålles.

Entré: 50 öre alla platser.
Till Ialrild besök inbjudes. Vördsamt

Hmmm: rvmngl-mu uns: "I I.  L L G R E "O

Information

Title:
Gullspångs Biografteater
Printed year:
1918
Place:
Gullspång
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain