#0216: Södermalms-Biografen

llll-

(Ordenshuset vid Södermalmstorg)

Föreställningar:
Lördagen den 9 Dec. kl. 6-ll Söndagen den 10 kl. 6-11 e. m.
Enligt följande

VA LUTA-PROG RAM:
Trofast kärlek.

kmunnm av "nu Amman vimgrapn. company

 

   

 

 

- - . ., få i
lefvet raddadt, tack vare Morse system.
Amerikanskt drama. .Ni

len i kärlekensI tjänst.

fel Il.
l ni il, w vi n www 1-
n, i

  

 

mm". (mt-1 dig P

 

m l W

Qt-

 

 

    

K agg-gigs.

.man

Lille Fritz fästmö.
Lustspel. 1

niumamnen spelas .i de" bekanta
lYLILLF. FRITZ"

4: an im namn-eaten.. Paris.
, i . . .

1 www-f -4 u. m,
amma-ag "Kära såå

 

  

En verknng full vaggsång.

 

  
    
    

 

i pm,
0

 
 
 

när han
n .

 

llpmrädande af Dragspelsvirtuusen

Herr K. Litzell

Fin repertoir.

  

.r han [min
ln han .w mf n
um en w naken

   
   

rm, man mm ,.

   

mms pm- aa han b
Fm w pmm

 

0bs.! Lördagen den 9 Dec. kl 6-8 e. m. samt Söndagen den 10 kl 6--8. Stora Barn- orh Familjeföreställningar.
Entré till dessa föreställningar 10 öre. Låt barnen roa sig. Äldre vanliga priser. Till öfriga föreställningar äga barn

icke tillträde.
Biljetter till öfriga lföreställningar 25 öre .Föreställningarne pågå oafbrutet så att inträdekan ske när som hälst.

nfné mn. wmeFG-mmns tryckeri.

Information

Title:
Södermalms-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain