#0214: Grästorps Konserthus

I I
i Grästorps Konserthus
Mark nadsdag-en
den 4 April 1918,
III. 3,15 0011 6,15 0. In.
efter ett utsökt fint och roligt program.

Inträde 50 öre.

(Styrelsen.

Information

Title:
Grästorps Konserthus
Printed year:
1911
Place:
Grästorp
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain