#0202_1: Biorama_1

F I ll  ll :null

 Köpmansgatan -f
(nktiehulaget Svenska Biografteatern.)
1 i alla hänseendfeIn-"bästa och (leg-antasig Biografteatqr.
Förevisningor av levande bilder

ana .dagar kr. 6.1o,.7.1o,ls.io, 9.10; e. in.
Söndagar jämväl kl. 3,1-0, 4-,10xe. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

rnoonnm
fr. o. rn. den 25 vt. o. rn. den 25 Jan.

KINEIVIATOGRAFISK VEGKOREVY

 

 

 

Jatteekplosionen vid sparvagsbolagets linvnildepot 1 New-York,

varvid 13"personer dödades och 59 sårades, m. il. bilderl för dagen.

Belägringen av anarkisthuset vid Sedney Street i London är f. n. på allas läppar. Vår film
visar huru polisen håller tillbaka den påträngande, nyfikna folkmassan, huru trupperna, omringa hu-
set, och huru de helägt-ade anarkisterna, hällre än att giva sig, sätta eld på huset, omkommande
i låO-orna.

O. - l New-York inträffade nyligen en fruktansvärd explosion som totalt förstörde spårvägs-
bolagets huvuddepöt. Vidl tillfället dödades 13 ooh sårades 59 personer. Explosionens verkningar-
voro omfattande. Bl. a.. förstördes fullständigt en automobil, ooh en spårvagn.

4 Mr. Dolherongh har vunnit två. mill. på spelbanken i Monte Carlo. - Den nye svenske
ministern i Bryssel avlämnar qsina kreditivbrev. w Vee amiral Bellue, som utnämnts till chef för
första Medelhavseskadern, stiger i Toulon ombord på ohefsfartyget "Patrietj - Vid Vetteren i
Belgien har statens krutverk sprungit i luften, varvid 8 personer dödades. - Aviatlkern Weis har
i dagar-ne medwlyekligt resultat experimenterat med ett nytt aeroplan, kallat Sloan.

Sensatiolnella nyheter.

En åktlur  landet, Den elake körsvennen.

 

 

 

.J E

Hmerican Biograpj Co. i I Wonsffifm!

HusET mEn s DE sTÄNGnA
I FonsTEnLucKoRnA.

Ett drama kan Amerikanska inbördeskriget. Jatielilin i ett 40-tal scener.

Tag V:mot :får fana, håll den högt och kämpa med heder jZir den och vårt gamla
äran-"ka namn. I general Leeis högkvarter. Charles Randolph hedras med ett faro-
fnllt uppdra-g. En wanbörding. En söderns dotter. För namn och ära. En
ritt på liv och död. . Det är fullbordat. På hemvägen. I stridsnimlet. Namnet
hedras. Hjältedöden. Fm Randolph. .Ederv son föll som en hjälte, hedrande sitt
land och sitt namn. General LEE. Charles emottager dödshudet. Det döda
huset. 2 5 år efteråt. "

Se utförlig beskrivning å programmets andra sida!

i] 1 fi

l Icliligens genom Nya :Zeelands bergDaSS-

.verkligt präktfunaebiider i naturens färger

Nya Zeeland, den bekanta stora ögruppen ,i. Stilla havet, har mycket omväxlande natur.
På vissa ställen mötes11 anblicken av fullkornlig alpnatur med storartade glacierströmmar, härliga
alpsjöar,X dystra.4 loergsklyftorI och brusandetergsströmmar, på. andra trakter är naturen skäligen en.
formig. En hstor bergskedjaj som sträcker sig överY båda 1de stora öarna till hela dess längd, når sin
största utveckling påj södra ön;1 Det är i denna bergskedjas mellersta del, de s. k. Southern alps,
som åskådaren får mledfölja ett turistsällskap på diligens. ivägen, slingrar sig fram genom bei-gpas-
sen, än hunder 1öveiåhlängrandeI klippor, än genom trånga L(portar-ftmellan fjällsidorna, än över floder
och vattelnsamlingar. lllTill" omväxling företages en motorbåtsfärd å en flod, därvid ständigt nya,

hänför-ande soenerier öppna sig. ,
I Bland de yppersta naturbildor, som någonsin visats pårkinematograf.

Max, rundresa.

vi H En särdeles Årnuntrande historia.
För att fåV någon tids Ifrihet från huskorset föregiver sig Max företags en längre resa, men
inskränker sig till en och annan utflykt pä kärlekens vägar. En afton när globetrottern blivit mer
-äny vanligt påstruken skinkas han hem . För att förklara sin oväntade återkomst gör han ihop
en historia om 1ein1 järnvägsolycka; loch allt  nes arta sig bra, men så. kommer från en "telegrambyrå
som vidtalasjattV sända underrättelser från e länder han sagt Sig ämna besöka, telegram först från
Pekingwoeh sedan .från Timbuktu. Naturligtvis ställa dessa Imän-.kliga budskap till åtskillig familje-
olyeka. med saken ordnar signeh 1qi. sista akten blir det glädJe och försoning.
i 4.nSkratta mina barn och vännen!

Förslkiassig Musik;
De bästa biderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1911 P. Knob-lets Aeoidensiryclveri

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages