#0199: Biorama

n u n i å

KÖPMANSGATAN

Förutom ordinarie programmet gives fr. o.K m. i dag

den 17 lan. som extranummer:

ILTELEGRAM! i i UPPSEENDEVÄGKANDE!

Bilden för dagen .

Anarkislliamlfen

l L til ; ; 0  f

Houndsditchdramats slutakt.

Kinlematograferingen verkställd från hus
intill bataljplatsen.

i Det torde vara överflödigt att lämna någonW detaljerad redogörelse för det s. k.
Houndsditchdramats förlopp. Hela världen har så nyligen läst om och upprörts av dessa
händelser, vilka slutade med ett par bovars död i det belägrade huset i Whitechapel för
några dagar sedan, att alla dramats detaljer ännu äro i friskt minne.

Vår bild-visar den avstängda gatan Sidney Street, vid vilken huset där polismör-
darne uppehöllo sig är beläget. Man ser de väldiga människomassor, som uppehålla sig
utanför avspärrningskedjorna, polismännens och soldaternas försiktiga anryckning mot
huset i skydd av husväggar och utsprång, skottlossningen mellan brottslingarne och de
belägrande, Winston Churchills ingripande i attacken mot huset, antändningen av huset,
brandkårens ankomst och släckningsarbete sedan anarkisterna-mördarna ej längre hörde
till de levandes antal o. s. v.

 

Vad hela världen ännu talar om.

 

 

Halmstad 1911 F. Kuehlers Accidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain