#0198: Biorama

[Ultllll

w: Köpmansgatan T

(nktizhuiaget Svenska Biografieatern.)
i alla hänseendzn bästa och elegantaste Biograftqatel.

Förevisningor av ievoncie bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jamval kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

"PROGRAM
fr. o. m. den 16 t. o. m. den 18 Jan.

Express i dag från Paris. Senaste serie.

klNEMAToeRAFIske vEeKoREvY

visar levande bilder till dagshändelserna världen runt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!

Läs världsnyheterna i eder tidning! Se dem på Biorama.

 

 

Ekvilibristtruppen Les Paoli.
Overlägsna prestationer.

Det är lika eleganta som fenomenalt skickliga konststycken denna trupp presterar. Häri
Halmstad torde man aldrig förut ha sett något jämför-ligt. Ej minst den lille fyrbente är finfin i
sina stycken, visande att truppchefen även besitter stor kapacitet som djurdressör.

Har Ni någonsin förr sett en person stående på. huvudet dricka champis?

Mycket trevligt och roande nummer.

Veteranen från Waterloo.
Historisk legend.

Det var medan kanonernas åska ännu mullrade och segerjublet stod högt. Dä var det den
stora generalen fäste korset pä hans bröst. kTappre kamrat, hederslegionens kors skall du alltid
bara med ära". , .

Aren ha gått, oeli han är gammal nn över-sten. Men ännu vet han att hämnas en skymf.
Hans kula finner samma mål, sam de körsbärskärnor, som i ungdomligt övermod kastats på. honom.
Men den tredje - nej, ty den hade träffat hjärtat. x

1. På slag-fältet. 2. Tack för segern, kamrater! 3. "Detta kors skall du alltid bära med
ärr-af 4. I Iminnet av fornstora dar. 5. De tre körsbärskärnorna. 6. På. slottsbalen. 7. Övers-
tens hämd. S. Den tredjes tur. 9. Generalens ord. 10. kMed ära bar han korset."l

iSGHiÅ. IEn medelhavets perla.

Ischia, en till Italien hörande ö i Thyrrhenska havet. är bergig och av rent vnlkaniskt ur-
sprung. Monte Epomeo, hövudhärden för de vulkaniska krafterna, hade sitt sista utbrott 1302.
Jordbävningar förekomma ofta. En sådan anställde i mars 1881 stor skada, och en ännu fruktans-
värdare inträffade den 28 juli 1888, då. nära 2,000 personer omkommo samt badorten Oasamicciola
helt och hållet förstördes. Filmen ätergiver de omfattande ruinerna av den förstörda platsen.

On bär en ständigt grönskande vegetation, är utomordentligt fruktbar och har det härligaste
klimat samt är känd som en av Medelhavets natur-skönaste sevärdheter. Omkring 35 mineralkällor
finnas på ön, som årligen besökas av tusentals sjuklingar.

Sydländsk natur i högsta fulländning.

Guldhalsbandet.

Amerikansk scenisk1 konst. Lustspel. (American Bingraph)

Mazie har i present erhållit ett guldhalsband av sin fästman. Just som hon är i färd med
att förtjust prova det, anländer en väninna på. besök till henne. För att se hur det. tager sig ut
hänger hon det om hennes hals. Mazies moder kommer springande med ett telegram till Mazie.
Hon är alldeles förskräckt över telegrammet, hon tror någon olycka har hänt Mazies fästman. Det
är dock endast en anhållan att de skola sända en kvarglömd hängmatta till honom... Mazies väninna
har emellertid förlorat halsbandet. Nu kommer de mest befängda situationer. An får Mazie sitt
halsband åter, så plötsligt rövas det bort, och då hon äntligen än en. gäng äterfår det, är det endast
för att återigen mista det, ända till upplösningen kommer och allt slutar i skratt, jubel och fröjd.

- Förstklassig Musik.
Delbästa biderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1911 P. Kuchlers Accidenswyckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain