#0193: Biorama

i Köpmansgatan
f[iv-lidielwlaget Svenska Biografteatern.) I
I alla hänseendeh bästa och elegantaste" Biografteatei.
Förevisningor av levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. in.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAMI ,
fr. o. m. den 7 t. o. rn. den 8 Jan.

kExpress i dag från Paris. Senaste serie.

KNMÅGÅI OREV

min..

 

visar levande bilder till dagshänelserna världen runt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!
Läs världsnyheterna i eder tidning! Se dem på Bioramal

Bilder till dagens händelser.

SOFIA: Konung Ferdinand beger sig med stor eskort till Parlamentshuset för att öppna
parlamentet. LOUDRES: 800 amerikanska matroser taga med musik i teten till den bankett sta-
den inbjudet dem till. MELBOURNE: Striden om Melbournepokalen i rodd. LONDON: Valstri-
den i 4full gång. Väggarna klädda med valplakat. Daily News valbarometer. ETAMPES: Mada-
me Marvingt och mr Durican starta för att tävla om Fenniapokalen i flygning. De skaka hand med
aviatikern Farman före uppstigningen. BIO DE JANEIRO: Brasiliens nye president beger sig
med stor eskort under hällregn till senaten för att avlägga ed på. författningen. MOSKVVA: Mos=
koviterna åse en strid mellan vargar och hundar. .

Omväxlande dagsbilder från valla världens hörna.

Konstfilrn i färger.

l UNDERLANDET.

Vacker julbild.

Sagoboksförsäljaren .......... ..Mr. Alexandre vid Oomédie Francaise
Sagoféen .......................... ..M:lle Berthe Bovy -,; I
Den lille gossen................Lilla Marcel ,,

Vid utgången från skolan möter den lille gossen den gamle sagoboksförsiiljaren, som rörd
av hans armod skänker honom ett par böcker. Fördjupad i dessa inslumrarlpysen och intågar nu
i drömmen vid sagoféens hand i det underbara sagoriket. Och med nöje följer en var hans vid-
underliga sagofård.

Konstfilm. Konstfilm.

. I I. .
. Stormnmgem av Enda Kval-m.
Episod från Fransk-Tyska kriget.
Efter skildring av Emlle Zola. Iseensatt av världslirman Edison.
Den spännande handlingen är uppdelad i följande 36 avdelningar.

l. Bröllopsfästen. 2. Störd fästgladje.  Fransmannen rycka fram. 4. Kvarnen besättes.
5. Förpatruller. 6. Förposten skjuter. 7. Tyskarna framrycka. 8. Belägringen av Kvarnen. 9. Storm-
ningen av Kvarnen. 10. Den unga. bruden sårad. 11. Fader-lig vård. 12. Allt hopp är ute. 13. De
sista stridande. 14. Proklamationen. 15. Varje fransman som bär vapen, mot Tyskland utan att bit-
ra uniform, behandlas enl. ståndsratt som spion. 16.Domique arresteras. 17. I vindskammaren. 18.-
Han måste räddas. 19. I nattens dunkel antrar hon efter spalieren ned till sin käresta. I varandras
armar. 21. Vakterna äro på sin post. 22. Den enda beväpningen. 23. Flykten. 24. Ett envig vid
stupet. 25. Nästa morgon. 26. Flykten upptäckt. 27. Den slagne utposten funnen, 28. Min dotters
kniv. 29. Den gamle mjölnaren tager skulden på sig för att skydda sin dotter. 30. Mjölnaren dö-
mes till arkebusering. 31. Ar Domiqne ej har inom en halvtimme verkstalles domen. 32. En. röran-
de scen. 33. Då domen skall verkställas. 34. Flyktingen anländer. 35. Råd inför döden. 36. Krigs-
rådet ändrar hastigt beslutet och slutet på. bilden bliver en överraskning vilken vi icke på. förhand

vilja föl-ada.
Amalfi och Salernoknsten.
P Koloreradle naturbilder.

Amalfi är en stad i italienska provinsen Salerno, heröniid för sitt härliga läge i en djup klyfta
vid Salernoviken. Staden reser sig terassforrnigt på sluttningen av den branta klippstrandenj iklip-
pan inhuggna trappor leda upp till husen. Taken nyttjas till trädgårdar. På klipporna odlas vin,-
oliver, orange och johannisbrödträd. Staden säges vara anlagd av Konstantin den store och var i
lOzde och llzte århundradena en berömd handels- och sjöfartsstad.

Staden Salerno, från vilken den av filmen åter-givna färden längs kusten, till Salerno företagas,-
är provinsens huvudstad och inneslnter bl. a. den berömda katedralen San Matteo. Bildserien av-
slutas med en hänför-ande titsiktsvy från Capuciner Hill. -

Storslagna scenerier.l

Fru Tettlngs ost.
En bedrövlig historia om vad stark ostlnkt kan åstadkomma i ett hem;
En av de gladaste bilder som kan få ses.

Förstklassig Mus-ik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1911 P. Kuehlers Aeeldcnstryokeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain