#0192: Biorama

köPMANsGATAn
Program fr. o. m. den 2 t. o. m. Trettondedagen den 6 lan.

 

Svensk kinematograjisk konst. Med ensamrätt i Halmstad för Biorama.

REGlllA voi;ch EllllllllilTZ
konungI GUSTAF ll AHilLl

Stort historiskt dramatiskt skådespel efter Zacharias Topelius
och August Blanche.

Svensk konstfilm, inspelad av framstående sceniska
artister vid kungl. .Operan och Dramatiska Teatern
i Stockholm.

Heltimmesskådespel.
.7 tre akter.

Första akten:

Hjältekonungen från Norden nalkas med sina härskaror slottet Witrzburg efter att vid Breitenfelt ha
slagit den katolska hären under Tilly. Munken Hieronymus söker oskadliggöra den segerrike konungen med
listens vapen, men misslyckas.

Andra akten:

Gustav Adolf stormar och intager Wurzburg. Munkarne välja slottets unga fromma herskarinna Re-
gina von Emmeritz att utföra deras lömska plan mot akattarkonungenc.

Tredje akten:

Anslagen mot konungen misslyckas, i det Regina, vacklande i sin tro, avväpnas genom hans själsstor-
het och godhet. Jesuiten Hieronymus söker nu spela rollen av de katolskes hämnare, men upptäckes. Efter
att vid ett hotande tillfälle ha lyckats rädda hjältekonungen, insuper Regina det gift som var ämnat åt honom.

I V Textböcker med närmare beskrivning och fotografiska
u reproduktioner erhålles ä 5 öre i biliettkontoret.

 

2. szämnnénzng.

 

I Halmstad 1911; P. Knehiers.. Åocidenstr. i

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain