#0191: Betaniakapellet

I Betaniakapellet i Torshälla

gifves I

Tvänne stora

Mm.,-

 

Fredagen d. 13 eeh Lördagen d. 14 Januari kl. 8.15 e. m.

med kunstnärligt färglagda

J: ILDER

ur Jesu lif

   

med inalles 32 serier.

   

ocgh se!

De lämna heit säkert ett minne för hela. lifvet.

Entré 50 öre, barn 25 öre.

Biljetter säljes vid ingången från kl. 6 e. m.

cjosef Swanberg. 1

Lux A. s m
1905

Information

Title:
Betaniakapellet
Printed year:
1905
Place:
Torshälla
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain