#0190: Original Biograf Skandinav

Original Biograf Skandinav

gifver stora och intressanta förevisningar

i Johanneskyrkan, Jönköping,

Lördagen den lunch Söndagen nen ll Mars kl 8,15 e. m.
Entré: 50 öre för äldre, 25 öre för barn. I

Obs. NW NW Nr"I Obs.
Program

 

I.
l. Hiss-slussarna vid Voxton.

z. Ceylon, dess land och folk.
De mäst storartade och vackra naturscenerier.
Infödingames lif, badning ai Elefanter m. m.
3. Björnen hos fotografen.
4. Den nye Cylinderhatten.
II.
5. Den underbara Julnatten.
6. Bland snö och is.
1. Slömannens bröllop

eller en gripande bild ur en sjömans lit.

(Storartad dramatisk scen i flera afd.)

a) Bröllopsceremonien.

b) Hvar är ringen?

c Brudparet hälsas af sina vänner med riskastning.
d Hemmet. t

e) Åter igen ut.

Två. år senare.
f) Eldsvåda ombord.
g; äddningen.
h ter i hemmet.

8.1 Den ödesdigra mattan.

o. Eld ombord. m
io. Landtpatrons dotter.

Stort tamiljedrama i 7 afdelningar.

a) Mötet. De unga tu mötas vid hennes faders gods och uppgöra om
flykt från den besvärlige fadern som på allt sätt försöker hindra deras
förening. Fadern örverraskar dem och söker förmå dottern att bort-
visa sin fästman, som emellertid bortför dottern midt för faderns ögon
och mot hans rotester.

b) Tre år efter. attigdom och hunger dritver honom ut på olotlig jagt
å hans svärfaders gods.

c) Upptäckt. Gårdjägarne upptäcka och törfölja honom, men lyckas han
undkomma i sista minuten.

d) Den hjältemodiga hustrun hotar att skjuta sin egen far för att rädda
sin make-

e) Fången. Förföljarne upphinna honom slutligen och efter en hård kamp
på lit och död tages han tillfånga.

i) l väntan på domen. Hans anhöriga samt tångvaktarne vänta på att få
höra hans dom.. Fadern år lika hård och hjärtlös mot sin dotter.

g) Frikänd, till allas glädje utom svärfadern som grundligt kringklappas ail
den församlade folkhopen.

ll. Kolingens håmd.
Lördagen den 10 Mars kl. 6 o. m., stor barnföreställning.
Entré: 25 öre för äldre, 10 öre för barn.
I" Endast dessa tvänne dagar. "-

kaqkpg t906, Tr.-f6ren. Småland.

Information

Title:
Original Biograf Skandinav
Printed year:
1906
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain