#0186: Nya Kinematografen

JCQIUIEQEIFCIÖBIIJHWHW-dllf w

J

lur

IliF w

 

lHli w

wllr w

III

 

 

 

 

 

 

 

Figw-IJL-wllmll-w-JHW-lllä

Från den 19 April-26 April.

llya Kinematngralen

11, Östra Storgatan 11.
(Molin-les gård).

Gifver dagligen förevisning af

Lefvande bilder

med nutidens bästa apparater.

. Qrogram:

jordfästning af lihen efter Gruf-
olychan i Courriårcs.

Denna bild är en verklighet från den nyligen timade
olyckshändelsen.

Hemmets små helcgrisar. I
En liten näpen historia ur våra små snusförnuftiga
vildbasars värld.

jungfrun af ereans (jeanne
eVHrc).

Stort historiskt drama i12 afdelningar.
kolorerad bild.

a) Jeanne thrcs födelsebygd Dom Remy;

b) Skogen vid Dom Remy;

c) jeanne thrc hem;

d) Vid Vaucouleurs;

e) Slottet Brandicourt;

i) Triumftåget i Orleans;

g) Carl Vllzs kröning i Rheims;

h) Slaget vid Compiegne;

i) jeanne diAre i fängelse;

j) l tortyrkammaren;

k) jeanne dlArc brännes på bål å torget i Rouen;

l) Apoteos.

Den nya lampan, mycket skrattretande.

Månskcnssvårmarcn!
Enligt allas önskan kommer denna bild att förevisas
denna vecka. Ingen bör iörsumma att se densamma.

Z.

3.

Konstnärligt

40

 

Hvaxje Torsdag nytt program.
Eventuella ändringar af programmet förbehålles.

 

Foreställningarna börja:
söndagar kl. 2, 2,45, 3,30, 4,15 - 6, 6,45, 7,30, 8.15, 9, 9,45.
Oiriga dagar kl. 5, 6, 7, 8, 8,45, 9,30 e. m.

 

 

lzsia plais 35 öra for amw, bam under 12 år 25 än.

Il
Eli zmla 7)  v )) x )) w  w  x

 

 

Försiklassig musik.

 

 

Biljetter aflemnas till biljettemotiagaren vid ingången

 

gl 1:a: ll million!  II 1:a: WE

n 

är

JH! OCT JHF

m

IHI

 

 

l "i m

:Ii

.lt (I.

(I:

 

 

L

Information

Title:
Nya Kinematografen
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain