#0182: Nya Kinematografen

glmlcnezlmlcezlmzlää

F i l
Eä 0 G
 Nya Kmematugralen ä
9 uti huset nzr 11, Öza Storgatan 8
é öppnas i dag (den 15 mars) å
E, för första gången (3
a pregram: 

lll
IH.

l. Lifvet ombord.

2. Samvetets röst.

En sorgbild i 4 afdelningar.
a) Den äkta mannens öra,
b) Ovilkorligt mord,

c) Samvetet talar,

d) Samvetet dödar.

3. Vinterbild.
4. En olychsalig födelsedag.

Herr Adrian Plommonkvist är nygift gubevars e -v som
manga är det. Så händer en vacker dag, att hans
unga hustru bereder honom en duktig öfverraskning
just efter frukosten. Det är ju Herr Adrian Plommon-
kvists födelsedag. Det var nu mera än han själf visste
af - men se kvinnorna ha ju alltid ett utomordent-
ligt :fkom i-hågw, när det gäller. Ni vet ju naturligt- a
vis att P. ej hade något paraply och därför när han
sådär oförhappande får ett wtill skänksw vet hans för-
tjusning inga gränser och i glädjen protvar han genast
den utsökta presenten. Ni vet ju e- lika bra som fru
P. g att man aldrig skall slå upp ett nytt paraply
första gången inomhus. P. visste däremot inte om

lux-ll)
lHi i

th

(

ill:

 

Illl-w
IJII W-THI

 

lljfw

8 faran, men det ena missödet efter det andra öfvertygar g
honom mer än tillräckligt hvilket stort misstag han

d; har begått. Tag lärdom af vår stackars P. H Ni kan ;

T raka ut för alldeles detsamma som han. T

5. Hugustts bämd. g

Mycket roande.

l

lll:

 

Föreställningarna börja:
söndagar kl, 2, 2,45, 3,30, 4,15 f 6, 6,45, 7,30, 8,15, 9,
9,45 e. m.
Måndagar kl. 5, 6, 7, 8, 8,45, 9.30 e. m,

Ill

lut-m

 

 

 

 

 

ä Öfriga dagar kl. 5, 6, 7, 8, 9 e. rn.
"I lzsta plats 35 öre för äldre, barn under 12 år 25 ära. Q
 2:d[a v)  v) v) v; )) x  ))  w ;
ni" God musik. m tf

IH!

Allmänheten inbjudes vördsarnt.

Information

Title:
Nya Kinematografen
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain