#0180: Biorama

1 .

Q
..i Konstitlm.

. kortet-tar 1m. vm.

 

i , i b PROGRAM. i j a
i Söndagen den. 23, Aprilfkl. 3.m. 4.10 e. m.
OBSJ Den billiga entréen (se nedan).l 1
i V) : .

i. .I . . , . Parisernyhet!  i.
[Akrobatcyklister från Cirkus Medrano.
v . I Djärva och lyckade konststycken.

. . i Å fonstfilm.

I :kritisk r belägenhet;

y Komedi av Ugo HFal-enar.1

 

Spelad av Skådespelerskorna Mariani och" Micheletti samt skwådespelarne Dondi-
ni, Spano och Pezzagglia, samtliga vid Theaire Argentina i Rom.

Munter handling och briljant spel.

  

 

 

 

ÄllilllIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIII-III.III-IIIIIIIIIIII?

 " "f enmänesaea.  

Från Napoleonsdagar. I 1
I Sällsynt spännande historisk skildring..

. Europas betvingare Napoleon stå-r med sin här ensam mot de-alli-
v erades trupper. En preussisk avdelning rycker fram och hotar hans ena
1 flygel med undergång, då berättelsens hjälte den unge Fantan,1 markenten-
, terskans son och regementets älskling, med minnet av Napoleons: kyss på
1 Sin panna glatt offrat sitt liv för fosterlandet och käjsarenloch därigenom
. avvärjer den överhängande faran. 1 . w 1

Konstfilm.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

-- .nunnu.nunnan-.uu.un-.un--I-.uuun-unu-äå

 

 

 

I 1 b 16"!.9f6efsöå:if-Åi1 . 
Wnkuefpens Zooågziséa, fråågärå. i s
i Kinematografl1 i färger av Pathé Préres. i

i stycke aldrig-förut vise-es: "-

l i V Il l d 1  " 1

Nar starka Fru Andersson kommer 1 farten.
Fru Andersson lhar anställts hos ett herr-skap för att gå husmodern tillhanda.
hon tillfälle att omsätta sin respektingivande styrka. iwverklighet. 1
Herrskapet är hemkommetifrån1 en resa, och det har kommit Pett åkdon med resgodset, diverse
Fru Andersson kommer ut och tar emotJ bagaget. I ett par kast surrar hon allt-
sammans tvärs igenom väggen in i bostaden. v , i f i .
1 Då hon1 skall till att- bonera rum-met, få grannarna undertill besök av henne. Hon kommer
emellertid tvärs igenom taket åtföljd av en del möbler. .a  i i
Hon är en 1ädfta pärla, då. det galler att öra uppköp. Kålhuvud vinayii luften,
henne till lags. . kdoneny på gatan vräker .on omkull. vTill slut. måste folket skicka. polisen på
henne. Men en konstapel är för lite, han far till väders. Ett regemente poliser häkte. fru Andersson.
Men då hon tycker sig ha suttit inburad länge nog, går hon löst; på- dörren. som naturligtvis brytes

Härigenom får

dar man ej gör

upp, och så lämnar fru Andersson fängelset. mitt framför näsan på de vakthavande..

Föessklassig Musik.

Biljettpriserns till dessa föreställningar -äre på, alla platser:
i För vuxnai25 Öre, för barn 10 öre. i

Halmstad läll, PlP kuchlers Accidenstrjrelierl.

 

 

.i , ,lnge-nfnerförsumlna 1se.dessa...nLasses-salendigt.irstliesäients,Clis!e?5lsfllff semi!!

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain