#0177_2: Svea Biograf Teatern_1

[Dame-Journalen.

Paris: - På bron Gergervie 1.har eri. jä vägsvagn-isföderkrossat -bröstvärnet Och ned-
störtat på gatan. fvjfEajfgs: "ilnrikesministeinn MrgK-lötz har öfverlämnat Hederslegionens
kors åt poliskonstaggln Båuzeåtl-sonttuttört igke mindre ätt-28 räddningsbragder. - Paris: -
Den årliga mästers apstä ingen i. s. k. rflyonesisk täflingsstridr rönte stor tillslutning. Fest-

 

ligheten afslutades med fria simhopp. - 5:2 Remy, Frankrike: .- Kompositören Gounods .

byst, utförd af skulptören Mercié, har invigts i närvaro af skalden Frédéric Mistral. -
Paris: T Cykellöparne ha. .på Buffalo-velodromen anordnat en treflig fest till förmån för
der s ansesidiga lifförsäkringsbolagk. Atleten Evelyniwntförde Iflera kraftprnfnfmjielgo-
e lar;t LiiftsiréppetiEvZeppelinf Li" lt har gått under genomféleti fruktansvärd Qlyelt "
om lrra e 114 offe Thicagcg - En ffsintfiiriktÄ koliätrnierard osfv , i ,
 åtgägim: -f-I-l.Å lbert l.ifralnländer till-.staden [ternan defilering Framer den
kungliga läktaren. - S:t janierz, Frankrike: - Presidenten. oincaré anländer till Sztvjunien
ti automobil. Vid yaffärden mottog han en varm hyllning af folket. - jersey Cily: - En
fruktansvärd eldsvådathar förstört en tunnbinderifabrik och flerarangränsande anläggningar.

    

   
 
 

      

 

  

é 00,000 gasozja i;.1ågor.,

(Den storaI Standard-OiI-bfanden i New-Jerseyl;

I". e I. - 4. a-.yrfq .ag . f -r. a ,

 

 

  
 

P dukadt. .Hangörrgrnerfsigiunder-bordet, thmedan-tamilje tet; vässar han på att nappa
åt sigÅ de VVBästa b1ta aj;- Familjen kan efbegripa, Vhviartl Patenl tar vägen, och dottern i
huset är indignerad öfver att hennesP fästman är så närgången under bordet. ,. Plötsligt tar
den oväntade gästeniill flykten och familjen Poulard efter7 Vagabondens timme är slagen1
och han får umgälla ihvacl Åhan gjort]T ITS-g. i .v ia , . . -

 

 

  
 

 
 

 

V . i atti 
- v 4Cabaret:sängar-en

E D v I NJ AN S E

 

Lördag kr. 16510; söndag kr. 740.

 

  
 

 

 

lPR00RAM

til-413 November

kfbar räddnilngsbåt. - .

 
   
 

En ,vagabond skaffar sig tillträdeitill herr och fru. Poulardfs",,fP matsal, där bordet stårV "

a

1

 

,,"1"thHWUHirmrulwllnnnmnuW"mi.uW.,ullilllliwnWW lllll "wHimmmuhlw:tillme IEUtunn-ummmlmun-WinWimHHHHHHWWMW"ruunmnmuuHWWWHHWWWnnmuillnwmuntunnpluimqumyllunmmMuumilhm
. -- t, -

Af LOUISE KOLM 0th Jen-EEK

iNsoPELADT Ar FRAMSTÅENDE
sKADElsPELARE FRÅN WIEN.

 

nrUl"hav-"HW"uIIImWWHW"

 

 

.mf- ÅF.. ,.

  

  

.så-:assis-

  
   
  
 

 -.

 
    
   
   
   
   
   
  

  

 
  
   
 

HUFquPeRs-oNER: .,
"o-REFVEROSER. .L . . . . . . .i V-F.F1R115515
KAPTEN srrrr . . . . i. i vi A. cARLO
.BPNDER gatumusikant . i L ; . R. ULBRICH
.JENNvfha-ns hustru . .i . . , JP. jANNy i

 

in

 

 

 

 

W".I1.ilIII.IiUnnimllllllllwwrumlilulmnumWiman-mnW I

 

 

. 1 . f I . i
  .... 

, aX SOm Staty. .

Max .får bref .ifrån en för honom obekant skönhet, som stämmer möte med horfom
pä operabalen; Vår .Donl juan har svårt att få tag i någon kostym, allt är redan uthyrt.
Det1 enda han får tag i är en järnrustning. Attonen .blir glad och nästa morgon blir vår
iiälte utkastad ftånlreistaurangen, och han blir liggande på gatan. i

Samma dag skallkrigsministern inviga en ny staty. öfver en riddare i Louvren. Men
på morgonen blir statyn bortförd af ett par apacher.i Man beger sig genast på spaning
efter tjufvarna och deras bvte,lvarvid man finner Max påV gatan utanför restaurangen i red-
lösttillstånd. PI tanke att Max-är statyn, för polisen honom till Louvren, där han uppställes
på denlför riddaren afseddarpliedestalen. Vltflinistern hållerrsitt tal, medan riddaren sofver
Sgt-t påV sin"v soekel. Lyckligtvis lägger ingen märke därtill, och invigningen försigår utan
a rOtt. i fi V f , F v ä v - I
Emellertid lmnlnlay ett tpar andyrawbofvar på samma idé som sina koll er i i. i i
äfven denopå .Fosinjsockel stående 17riddarefn,hvilken de föra nedi en lfägllaråchäåfhädfiisg:
a-r. dem pa sparen,v .och man lättare tänka sig yän beskrifva dess förvåning, när statyn be-
. finnes dansa omkring nere 1 källaren. I Max förklarar så godt riv göra-låter och går sedan
i hem att taga sig "enivkälbehöflig vila efter nattens äfveutyr.X b I I r v

Information

Title:
Svea Biograf Teatern_1
Printed year:
1913
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages