#0177_1: Svea Biograf Teatern_1

; IBIGAF TEATERN

 . ÄNGSGATAN -3
 QHAGALUND. i

  

Barn- obuvhI familjéföfeställningar: HvkardagarwXkl-.kgP
 -söndagapklö-fzm. I 7,1q 112 timmes  1
xIIifö-.ijéställningarsz.Hvardagar-och    

söndagarv "7.510 e..I m,V I

Biljéiipriser; Äldre!Å 35 Iochjzs Aöreq",

   VBari:510" Pöre".  I i

 

4  lBehrer Tryckeri, stockholm 1913-l ,

Information

Title:
Svea Biograf Teatern_1
Printed year:
1913
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages