#0175_2: Central-Biografen_1

GÅÅAAAQ-Aqggmågmgpp-e

V e e k o=Jo ur na le n.

; Alma innehållande enaasrae; f V
i z .126113141P rnrhezfer,Y i .

f

I

i

V

-tvivvvwwvwvvvvvv

   

 

j f  nat.lerfbilrfzf.A f, å .I   

 

 

 

 

 

I 1 :f I 125 4-1 r K =f f11ff"VK-"tw-bwnuwfY N f" VT;  -J j . r .f
l
n- " M :t f

 I  Vf f -M-.Lr
L Malma-(WA , w  .m f- Ar .vw

 

 

b f Madame Butterfly;

Efter den berömda operan med Samma namn.

I hutvudrollen som-

MtMOSA-SAN  .s. . , .I vMissvSAI-IARET.

i Bland körsbårsblommor., drömma de båda unga sin

W kårlekssaga, den ståtlige européen och geishanålslka hvar-
" andra. c . f g

På japanskt. vis vigas de samman,l men idyllen krossas
snart, hanfår order att vända hem. Men innan han reser,
ger han henne löftet att återvända.. "Innan rosorna på nytt
blomstra och fåglarna kvittra är jag tillbaka", så lyder hans
afskedshälsning.-  I v 7- . I Å

n f Men han-glömmer henne-.fia sin rfästrnöszarmar .glömå

I v merV han Hsin lilla geisha, menhon rvhar endast sinavtankark

hos honom. -  - v .I

" i Dock I äfven han kan mången gång låta tankarne ila
hån till det vackra japan, till .drömmen där borta och det
är med .glädjehan hälsar ordern att gå till sjöss;

i Men han-sxfhustru får följa honom och .då lilla Mimosa- -V
San genom den älskades vän fårveta, attfhan är bunden.
kvid en. ann-ant då blir lifvet för henne tungtl Med, sinky 
faders harakiri-knif gör-hon slut på sitt lif. i I :f I i

(ggjé) En f ÖfjtjllSandg älsklig bild. GA,
 FA LS KÄ Loc KA R. f

 

 

Vitagraph-lustspel med allas vår rolige Bunny i farten.

 

En af årets. allra finaste kinematografdramer. k

Information

Title:
Central-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages