#0175_1: Central-Biografen_1

é central-Biografen -

i i f3 Bryggaregatan 3  i
 .Till vänster från: Drottninggatan. f - f

ä V k v

 

INTERIÖR AF cENTRALBIoGRAFEN.

 

 i Förstklassig Biogralftve,raster;-v
I "I-tb."rsnfelansigA soliswfrkesfer;

 

 

 

.i I Programmet är eensnreradtioch tillåtet endast för äldre! n

 

r.PROGRAM

J sanna-Biografen

 I  .f b 3IVnyglgafegatan .I
  till Vänster från Dmttnintiggatan54

 

Förstklassig Biografteater. örstklassig ASolistorkRester

Entrepriser. Reserverad plats 75 öre.
1.-sta w 50 2
:2.111,3  i b  7)
Föreställningar: Hvardagar 5-11 e. m. I i
i i Söndagar 1,30-6, 7-1] e. m.
Rätt att ändra programmet förbehålles. I
H varje Vecka nytt program. 1112 timmes föreställning.

 

]. E. Bvehrens Tr., Simm 1913.

Information

Title:
Central-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages