#0156: Hvetlanda-Biografen

i r,- (ägg-WP..

  

  

(inf-.un i.. .-
-x Mmm.. - Ä
"g f N 11:?
. 1.
div-f; K )
X:

q

å s. k. Tivoliplatsen 

 

gifver Barnföreställninar Lördag
och Söndag kL 6 e. m. --- Föreställningar

för endast vuxna kl. half 9 e. m.
då skådespelet

"H döden tär sin kärlek"

gifves.

 

Hvetlanda 1912. Erik Franzéns Boktryckeri.

Information

Title:
Hvetlanda-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Vetlanda
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain