#0153: Basar

i,

  

Logen Nzr ll(110449 Mimeri Mösshult

anordnar

IIIIIIII IIIIIIII
III!!! lllzilll

   

Lördagen den 26 och Söndagen den 27 Oktober 1912

men benen ren-sm dagen n. v een andra degen n. ee. m.

min Flagg-Pam;

i

Basarmunfrafioner - Tombola - Poslkonfor

- stsningsfävlan - Äkfenskapsbyrå m. m. -

mamma

IIIIIIIIEII

I I!!! .
lllllllllllllllllllllllå :IHIIIHIIIEIIIIIIIIHIIII
V I!!!

På Lördagskvällen avhalles

Arbetsauktion

å vilken lämnas 2 månaders betalningsanstånd.

Servering av Kaffe, Saft och Smörgåsar. e

INTRÄDE: 25 öre, bada kvällarna 35 öre.

Alla välkomna..

K ommifferade.

 

chtlanda 1912. Brik Franzéns Boktryckerif

Information

Title:
Basar
Printed year:
1912
Place:
Mösshult
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain