#0152: Hvetlanda-Biografen

i::b;xj(lt""vm AIM".ny in:
HL Ya w
NÄK

  ä s. k. Tivoliplatsn

 föreställningar Annandag Jul
kl. 5, 7 nnh half 9 e. m.

Obs.! - Nytt program.

Information

Title:
Hvetlanda-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Vetlanda
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain