#0151: Hvetlanda-Biografen

f"llltlamla-lliugrale

 ä S, k. Tivoliplatsen.

Föreställningar tills vidare hvarje afton
kl.. 5,30, 6,30 och 8,30 e. m.

Obs.! 25.2.2333? Obs.!

Allmänheten .inbjudes vördsami.

 

Hvetlanda 1912. Erik Franzéns Boktryckeri.

Information

Title:
Hvetlanda-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Vetlanda
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain