#0149: Hvetlanda-Biografen

atlanda-Hillqlälllll

 å. s. k. Tivoliplatsen.

  

 - Föreställning gifves i afton kl. 7 .-
- -
.- s -s enligt följande program: s s -

l. Friherre Cederströms färd
med flygmaskin omkring Ladugårdsgärdet i Stockholm.

2. Petroleumtillverkning. 

3. Alkemistens dotter

eller ett ädelmodigt offer.
1 En särskildt fin och spännande bild.

4. Ett angeläget bref.

En särdeles roande bild, som alla mäste skratta åt.

5. En utflykti Killarney (Irland).

Hänförande naturscenerier.

6. Trollringen.

1 Storartadt skådespel i många spännandeafdelningar.

7. Kapplöpning mellan, lOO-kg.-personer.

Kollosalt skrattretande.

l " BILJETTPHISEH: Äldre: första plats 50 öre, andra plats 35 öre; bam 15 öre. l l

 

 

 

 

Hvetlanda 1912. Erik Franzén: Boktryckeri.

Information

Title:
Hvetlanda-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain