#0143: Stora Biografteatern

fula-M., I 1

  

4 .ngw .. .
41.521"
i.

i Se.  lena. 
bålka ÅÅÅÅÅÅ H "

 

     

.vr

W För at även barnen

skola få höra den trevliga och originella musiken av

Br. Karlén

I gives
Barn- och Familjetöreställningar

sToRA BioeRAFTEATERN I

Söndagen den 17 kl. 3 och 4 e. m.

efter ett synnerligt trevligt och skojfriskt program.

 

lämgmm

Den nye skoputsanen.

Putslustig som få.

 

lir-Au. Augusta är nyekfull. .

Amerikansk sneaényhet!

 

Jättefilm från Witagraph!

I huvudrollen publikens gnnstling
MAURICE COSTELLO.

Det härligaste lustspel man kan tänka sig. 4

 

 

 

Intet papper på gården.

Mällsynt sleojfrisle serie.

 

Den blyge August.

Här måste man skrattaI antingen man vill
eller ej.

Så komisk bild Efår man sällan se.

 

 

 

Ett gott skratt förlänger livet, här får
man ej blott ett utan många, många
goda skratt.

Obs.! Ej billighetsföreställningar.

 

Halmstad 1912. Carl Gr. Segerlinds tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain