#0141: Stora Biografteatern

.25. Å.   qi

   

  
 

 

Storgatan 40. (Samma hus som LRÖMS välkända Manufakturmagasin).

Freååégn :gen 1,  Spöndagå0nodå11. 3 Mars
O

 

 

v

Konstfilm! Konstfilm!

 

  

 

Hjärtgripa-nde
Heliimmasskådespel i 3 akt. eeh YQ avd.

mframställt av Wiens förnämsta skådespelare.

Då m" tyvärr ej har tillfälle att . 1 o I, .
visa denna storartade bila mer än q; 
3 dagar uppmanas häwnecl de afv x! ,,

den ärade allmänheten som vill se 

nagot i sitt slag enastående att

passa på detta tillfälle. Det är ej åt 
ofta något arkenstnäW-lig synpunkt l  - u. 

så fullkomligt bjfacles.

 

j Fredag, Lördag och Söndag kfängjå :Zum I;

 Halmstad 1912 e Carl G. Segerlindes Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain