#0139: Stora Biografteatern

wva via-www . .m..,.,-1.------......v.V ---

fn

liografteae

Storgatan 40. (Samma hus som LINDSTRÖMS välkända Manufakturmagasin).
Pnoe RAM

O

m

 
 

VH" 
K vä
K. .ä


.fw-åra!

 ..  r    
kf. f Ef: r

fr. o. m. t. o. m.

Torsdagen den 7,

 

 

 

 

Denna gäng har det lyckats oss att anskaffa ett program som
är bade spännande och sensationellt och ändå. far visas även för
barn. Vi inbjuda den ärade allmänheten (bade gamla och unga)
att komma Igoch se det ytterst spännande

åHeltimmasskådespelet 

  

r

 

och att det ärI nagot som är värt att se borgar Amerikas för-I
nämsta skådespelare för.

.f

.
"fv-
å?
r

   

Dässdwm visas som Extranumrner
Hvalflskjakt  Tre på bröllopsresa.

   

Barn äga tinträde.

Halmstad 1912 o Carl G. S-egerlinds Tryckeri.

   

Söndagen den 10 MarsJ

 

Räddad från

g,
:l

ga

illgllmr-rf

W1

ActiJ-FVIYIYY

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain