#0138: Stora Biografteatern

avis. .sf .An-Ä; .åtala .a .a åta  . Aon

 a rafte ale r n

 

    

E. Y
W . 

Storgatan 40. (Samma hus vsam LI STRÖMS välkända Manufakturmagasin).

 

 

I. 1Ämåwå, Å Söndagån Grieg-25 Febr. I

.mm
O i

såld 

 

v
iY

.a  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

saa
 a

 

tall " eller i i

 

 

  

 

 

 är u en av de stora F:- ...E

 

som vunnit stort och teräitagat uppseeade överallt där den visats.N

. Den är mycket vacker och tilltalande samt full av spännande
och livfulla situationer, en bild som tjusar ögat, och fär värt
hjärtas innersta strängar att vibrera. I i4

 

 

 

HXIPaHHmma aaaaa; 

 

m häraf-WW N :k r. war:  L I
Halmstad 1912 c Carl G. Segeriinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain