#0137: Stora Biografteatern

m
.Nasi Al,
Å..

A man" 1

Storgatan 40. (Samma hus som LNDSTRÖMS välkända llltnutallturmagksin).

t. 0. m.

fr. o. ml

,. mmm; - if

 

 

 
 

  

4:

 

a gn .i 
 danstaende bilder som alla äro nyheter fran världsiirmorna 
Ä Vitagraph och Edison i Amerika. ff!

.28.

nw-wwxmjmw-x-Xy-
A

Ab..

YÅÅ..

 
 

af .i
få.

  

.ävhxexy
A, Jx

 

I :New-x
. Al.

 

var" x-a-I
A f.

L A A N D .4 Härlig oftatfafrbtla.

 

Expressnyhet fran Vitagraph Amerika.- .

Flöden stiger.

Spännande drama.
En gammal smed har bortgift sin dotter med tet barn kommit till världen.

 

 

  

en ung man, som hon ej älskar, då hon istallet En dag stiger iloden oerhört medryckande allt,
skänkt sitt hjärta at fadrens medhjälpareismedjan. som kommer i dess vag, däribland de ungas hem..

Da den "akta mannen ar en brutal människa, Hela familjen kommer i vattnet, dock räddas
framlever hon sitt liv i största melankoli och leds- i sista ögonblicket1 modern och barnet av den gam-
nad. le smedens gesäll som nu bliver en ny fader för

Fem år ha passerat. Under tiden har ett li- barnet. 

 

vaseendwäg-lmmå- .sme

 

  

ag Afventyrsbild fall av spännande situationer.
.i Bildens handling är förlagd till det historiska och satta detta i värkstallighet, överfalla de allt
 upproret i Indien. vad engelsman heter.
r En engelsk överste med sin son äro mycket Emellertid räddas överstens familjisista ögon-
iastade vid en hinduansk tjänare, Kimran. blicket genom Kimras självuppottring och hjältemod-
Hinduerna göra förberedelser till upproret,

, Tretton , till bords.

Z Mycket skojfriskt Amerikanskt lustspel. I

I Barn får se alla bilderna.

q Det är ej ofta barn fetaI se bilder numera, men mycket sällsynt näs-
 tan enastående att de får se safta-na bilder som dessa.
é

 

 

 

år
lä" if if i i X  35233?    "tt A

 

Halmstad 1912 s Gal-1G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain