#0136: Stora Biografteatern

Inga förhöjda. biljettpriser a

 

 
 

 WW

fastän vida förutom det stora och
" vackra Amerikanska programmet
som Å. visar det span-
Wnande 

 

- Mycket vackert, vemodsfullt och hjärtgripande.
Således 2  ,timmars storslaget program

för samma entré.

 

 

 

 

Söndag e. m. kanna rt ej pd grund ar programmets längd Ihara mer än
en btllflghetsföresttillnftng som börjar kl. halr .4 e. m. och uppmana m", härmed
den ärade allmänheten att sd mycket som möjligt besöka densamma tg på
aftonen kanna vi ej hara merq än 2 föreställntngar och torde det dål bliva
som förra söndagen att flera hundra måste vända tillbaka utan att hara
sett programmet.

 

Halmstad 1912, Carl G. chcrlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain