#0135: Stora Biografteatern

Storgatan Zill. (Samma lins sein LTRÖMS välkända Manniaktnrrnagasin).

-.-.-.-
----u

 Onsdag

t. o. rn.
en den 28 Febr.

fr. o. m.

 

 

 

Y V
 .frn

.Jag

1?
:Al-Numm-.åäwmvhmf-xf .. bm-

Vi?

www!

 

 

eivstnra eliimmasdrarnai har nu kommit.

:I

Det är mycket vackert aeh tilltalande samt fullt .ar spännande och lirlulla situationer, en bild
sein tjnsar ögat, och tar kärt hjärtas innersta strängar att nibrera.

 

 

Många hundra personer fingo vända om utan artig-ha. sett den
" storslagna HELTIMMASBILDEN

Lumpsamlarrras dotter

och fdr att tillmötesgå1 dessas önskan "visas den som Extranummer dessa dagar.

 

 

Och för att göra dessa föreställningen sitt slag enastående visar vi även 2 stora mycket skrattretande bilder

Nervositeten hotad eller 2 äkta män på vift Amerikanskt lustsrtl samt
Bengt på bättringsvägen. Market skrattretande

lMonshi

 

IIIELPS
Halmstad 1912 e Ca.

   

rl G. Sngerlinds Trycker-i.

 

Isf

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain