#0134: Stora Biografteatern

Marknadsbesökore

 

     
       

Storgatan 40. (Samma hus som IDSTRÖMS välkända Manniaktnnnngosin).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den har sisats här i 2 dagar, och Det är ei blott i Halmstad denna bild

t. o. m. de som aldrig annars besö- förmår att draga allmänheten dit där

ker någon Biograi har varit och sett den visas, ty vi kunna utan äterdrift

densamma och det är ej underligt, ty säga att den har gjort sitt segertåg

något sådant har ännu aldrig visats. genom hela den civiliserade världen.
ll - II

 

 

 

I Stockholm har den visatsiiiver3 månader varje dag för överfulla hus.
Men så är det också något enastående med denna bild, i

 

 

 

Vad kan det vara? Kom så tår Ni se!

.Res ej från staden utan att se "Kärlek under mask", ty om Ni sedan får köra någon av Edra bekanta
som sett den, tala om hur den var ångrar Ni att Ni ej besökte Stora Biografteatern.

li in int lllllttlle nt lin Sverige yngste llnnnlt- lt lllnttnltdrlntn.

För att ana skam huva i unfäue att se ochI höra ant detta
börjar föreställningarna kl. 1 e. rn.

och fortsätter oavbrutet W hela i dagen.
Halmstad 1912, Carl G. Segel-linda Tryekeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain