#0133:

P(llllllSllllllll.E llllllBPllSlllllg lllBllllBlllS llllll lill alglll ill 3 lll.)

 

 

 

 

Den stickmaskin som försäljes och visas hos

lvar Wennerholm 4

är den måst praktiska hemmaskin som finnes.

Lätt ett läre- Lenas sköta.

Efter nägra timmars
övning kan vem som inga ömtäliga och be-
 svärliga delar. 

 

Stickar allt som behöves i ett hem såsom:

Tröjor, Kalsonger, Vantar, Strumpor

(Även genombrutna).

all slags mönsterstickning m. m. m. m.

ll ll I ll li
Tager ingen nämnvärd plats. Maskinen är i 3 delar och kan i ett handgrepp isärta-
gas och läggas ned i en vanlig hordslåda.

helst sticka t. ex. ett
 par strumpor.

 

 

 

 

 

 

 

Maskinen år erkännt den bäste, erövrade Guldmedalj vill utställningen-ne i Halmstad 81 Eksjö 1912.

I - vill allietaln. 60 kr.
Pris komplett u mmm 55 n

Flere maskiner för-sålda här i Halmstad till
ytterst belåma köpare.

Intyg. .
Herr vaar Wennerholm, Halmstad.

i Pä begäran fär jag härmed intyga att den stiokmaskin jag köpt af Eder till alla delar
motsvarat de uppgifter som lämnats om samma. Upprifvit strumpgarn med en massa knutar, allt

gär genom maskinen utan ringaste olägenhet eller uppehåll, pä samma gäng är den ytterst enkel
och lättskött. Rekommenderar den påJ det allra bästa ät en var.

Halmstad den 20 Nov. 1912. Hildur Ljungberg.

Visas i arbete varje dag. Det kostar ingenting att se. Gör ett besök.

Ensamförsäljare för Aktieb. Llndelle Hemmaskiner

IVAR WENNERHOLIVI

TEL. 792. KÖPMANSGATAN I9. HALMSTAD.

Maskinen betalar sig i ett
hushåll på tre pesoner.

Information

Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain