#0132: Stora Biografteatern

Stora rn

Storgamn 40. (Samma hus som LINDSTRÖMS välkända Manufakturmagasin).

Månågggh Igen 19, P R 0 G M Onsdagetn Grieg-21 - Febr.

 
  
 

 

v Y. 1." .("Ys-"LY-w 1 A I. 1:1! -Kf-y

 

 

 

   

 

skåepel avd.

Vare det nog sagt att man ser denna bild med
samma spänning och nöje som man såg "Den
farliga leken". 44

4 " -. MZII .Ing-Y..  f

I .
i Ett giftermål, Oerhört skrattretande.

oss! Endast tre (3) dagar. 0le

Som EXTRANUMMER visas

M

A.

 

I,  "if-NI i  "31" ff  I! 7 I
Halmstad 1912 o Carl G; Segel-linda Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain